12th Ann Arbor Polish Film Festival

FESTIVAL GUEST:
Sławomir Grünberg – film director
Ewa Pięta – film director

FILMS:
Ciało / The Body, Tomasz Konecki & Andrzej Saramonowicz, 2004
Wygnańcy: nieznani bohaterowie “Solidarności” / Exiles: The Unkown Heroes of “Solidarity” , Sławomir Grünberg & Krzysztof Piotrowski, 2005
Od “Solidarności” do wolności / From “Solidarity” to the Freedom, Krystyna Mokrosińska, 2003
Dziewczyna z plakatu / The Girl in the Poster, Ewa Pięta, 2001
Jak motyl / Like a Butterfly,  Ewa Pięta, 2004
Pręgi / The Welts, Magdalena Piekorz, 2004

Similar Posts