6th Ann Arbor Polish Film Festival

FESTIVAL GUESTS: 
Marcel Łoziński – film director

FILMS:
Jak żyć / How to Live, Marcel Łoziński, 1977
Ziemia obiecana / Promised, Land, Andrzej Wajda, 1975
U Pana Boga za piecem / Safe Heaven, Jacek Bromski, 1998
Żeby nie bolało / So It Would Not Hurt, Marcel Łoziński, 1998
Historia kina w Popielawach / Story of Cinema in Popielawy, Jan Jakub Kolski, 1998
Poznań 56 / Street Boys, Filip Bajon, 1996

Similar Posts